Archeologia

Kolekcja archeologiczna jest jedną z największych kolekcji tworzonych od początku istnienia muzeum. Dziś trzon tego liczącego około 11 000 artefaktów zbioru stanowią obiekty pozyskane z licznych ekspedycji badawczych prowadzonych przez pracowników działu na terenie Dolnego Powiśla na przestrzeni sześćdziesięciu lat. Niewielka liczba zabytków pochodzi z doraźnych prac ratunkowych i darów. Wielosezonowe, interdyscyplinarne badania archeologiczne prowadzone były m.in. na wczesnośredniowiecznych grodziskach w Baldramie, Podzamczu i Węgrach oraz średniowiecznych grodziskach i osadach w Weklicach, Stążkach, Rejsytach, Białej Górze. Ponad to w sferze zainteresowań badawczych znalazły się rozległe nekropolie z okresu wpływów rzymskich w Lubieszewie, Nowym Targu i Malborku – Wielbarku.  Odrębnym zagadnieniem są badania archeologiczne prowadzone  w obrębie zespołów zamkowych w Kwidzynie i Malborku. To  w trakcie prowadzonych w nich prac pozyskano m.in. unikatowy skarb 234 srebrnych  brakteatów krzyżackich, czy kompletny, XV-wieczny koncerz. Zupełnie  inaczej kształtowała się kolekcja w muzeum w Kwidzynie. Zbiory archeologiczne obejmują tam ponad 600 muzealiów. Połowa z nich znajdowała się w przedwojennym Muzeum Regionalnym Prus Zachodnich w Kwidzynie. Do najcenniejszych należy zbiór neolitycznych narzędzi kamiennych.

Zabytki

Eseje