Krzysztof Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230-1525, Toruń 2016

Rycerze w białych płaszczach z czarnym krzyżem na podobnie okrytych rumakach? ‒ Niezupełnie i nie tylko… Wojska braci zakonu niemieckiego ‒ krzyżaków, jak ich się zwyczajowo nazywa w tradycji polskiej ‒ to nie wyłącznie bracia rycerze ani nawet wspomagający ich bracia sarianci. To także niezwykle różnorodna grupa osób stale im towarzyszących i posługujących: dinerów, ‘pachołków’, […]