Witraż z wizerunkiem płyty nagrobnej kardynała Fryderyka Jagiellończyka

Niewielka kwatera witrażowa w formie stojącego prostokąta o wym. 61 x 34 cm, wykonana w tradycyjnej technice witrażowej z zastosowaniem szkła barwionego „w masie”, opracowanego malarsko, partiami trawionego, łączonego za pomocą ołowianych listew o przekroju litery „T”. Przedstawia  widok płyty nagrobnej z cało-postaciowym wizerunkiem kardynała Fryderyka Jagiellończyka (1468-1503), zdobiącej okazały grobowiec w bazylice archikatedralnej świętych […]

Muszkiet lontowy z zamku Montegalda

Na zachód od Padwy, na wzgórzu w miejscowości Montegalda wznosi się niewielki zamek. Powstał w 1176 roku poprzez rozbudowanie istniejącej w tym miejscu od III wieku rzymskiej wieży strażniczej pilnującej drogi między Padwą, a Vicenzą. W okresie średniowiecza był celem nieustannych walk rywalizujących o wpływy w tym rejonie padewczyków oraz wicentyków. Na początku XV wieku […]

Figura Madonny z Dzieciątkiem. (Nie)typowy przykład produkcji snycerskiej późnego średniowiecza w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku

Mierząca 117 x 40 x 17 cm rzeźba została wykonana z drewna lipowego. Jest to wyobrażenie młodzieńczej Marii, ujętej frontalnie, w stojącej, dość sztywnej pozie, ale z wyraźnie zaznaczonym kontrapostem, za sprawą którego jej sylwetka wygina się esowato: prawa noga jest ugięta w kolanie, lewe biodro mocno wysunięte w bok, tułów cofnięty i odchylony w […]

Starodruki autorstwa Ottona Friedricha von der Groebena w zbiorach Zamku w Kwidzynie

Zbiory historyczne kwidzyńskiego muzeum w ostatnich latach wzbogaciły się o dwa wyjątkowe starodruki z końca XVII wieku, których autorem był jeden z przedstawicieli najstarszego i zasłużonego szlacheckiego rodu w Marchii Brandenburskiej i w Prusach – Otto Friedrich von der Groeben (1656-1728). Obie pozycje mają charakter autobiograficzny, na łamach, których generał major opisał swoje liczne podróże, wojenne […]

Bruliony Bernharda Schmida

W kolekcji dokumentacji historycznej w Dziale Historii przechowywanych jest pięć interesujących zabytków związanych z ostatnim przedwojennym konserwatorem zamku malborskiego, Bernhardem Schmidem. Są to zarówno notatniki, szkicowniki, jak i zbiory listów do i od rodziny. Dwa poszyty stanowią historię młodzieńczego życia Bernharda, kiedy uczył się w kołobrzeskim gimnazjum i w pierwszym roku na studiach w Berlinie. […]

Antyczne naczynie na wonności

Gdy w 2019 roku w związku z organizacją kolejnej edycji Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego Dyrektorzy Muzeum Zamkowego w Malborku gościli u Państwa Bogny i Wojciecha Jakubowskich w Gdyni, wówczas gospodarze przekazali do zbiorów muzealnych antyczne naczynie greckie. Był to terakotowy lekyt o dekoracji czarno figurowej z przełomu VI na V wiek p.n.e. Do ich rodzinnych […]

Ława księży jezuickich

Mebel ten należy do wąskiej grupy przedmiotów w kolekcjach Muzeum Zamkowego w Malborku, jakie bezpośrednio związane są z historią obiektu, w którym ma ono swoją siedzibę. Choć jest zabytkiem zachowanym tylko częściowo, to ze wspomnianego wyżej powodu stanowi wartościowe świadectwo tak przeszłości zespołu zamkowego jak też lokalnego rzemiosła. Pomimo wspomnianej niekompletności – ława utraciła podstawę, […]

Terakotowe płytki rzymskiego legionu

W muzealnej Kolekcji Detalu Architektonicznego w Malborku znajdują się dwie, terakotowe płytki charakteryzujące się ciekawym stemplem (inw. MZM/DA/758–759). Mają one kwadratowy kształt (19,2 x 19 cm) i grubość 4–4,5 cm (ryc. 1–2). Zostały dosyć niestarannie opracowane, co widać choćby w przełamach uszkodzeń, bowiem ich struktura jest mocno porowata i zawiera wiele zanieczyszczeń mineralnych. Również powierzchnie, […]

Czepiec kobiecy

Fot. 1. Czepiec kobiecy, ok. 1850 r. Czepiec został przekazany do muzeum w formie daru przez mieszkankę powiatu kwidzyńskiego ponad pół wieku temu, a noszono go stulecie wcześniej. Pozwala nieco przybliżyć współczesnym gust kobiet mieszkających w powiślańskim regionie w XIX w. To wyjątkowy eksponat i można go analizować na wielu płaszczyznach. Materiały, z których go […]