Ława księży jezuickich

Mebel ten należy do wąskiej grupy przedmiotów w kolekcjach Muzeum Zamkowego w Malborku, jakie bezpośrednio związane są z historią obiektu, w którym ma ono swoją siedzibę. Choć jest zabytkiem zachowanym tylko częściowo, to ze wspomnianego wyżej powodu stanowi wartościowe świadectwo tak przeszłości zespołu zamkowego jak też lokalnego rzemiosła. Pomimo wspomnianej niekompletności – ława utraciła podstawę, […]

Terakotowe płytki rzymskiego legionu

W muzealnej Kolekcji Detalu Architektonicznego w Malborku znajdują się dwie, terakotowe płytki charakteryzujące się ciekawym stemplem (inw. MZM/DA/758–759). Mają one kwadratowy kształt (19,2 x 19 cm) i grubość 4–4,5 cm (ryc. 1–2). Zostały dosyć niestarannie opracowane, co widać choćby w przełamach uszkodzeń, bowiem ich struktura jest mocno porowata i zawiera wiele zanieczyszczeń mineralnych. Również powierzchnie, […]

Czepiec kobiecy

Fot. 1. Czepiec kobiecy, ok. 1850 r. Czepiec został przekazany do muzeum w formie daru przez mieszkankę powiatu kwidzyńskiego ponad pół wieku temu, a noszono go stulecie wcześniej. Pozwala nieco przybliżyć współczesnym gust kobiet mieszkających w powiślańskim regionie w XIX w. To wyjątkowy eksponat i można go analizować na wielu płaszczyznach. Materiały, z których go […]

Trzewik pochwy miecza z miejscowości Podzamcze koło Kwidzyna

1. Podzamcze, gm. Kwidzyn. Lokalizacja znaleziska (A. Janowski, E. Fudzińska, 2006, ryc.1, s. 395). W 1968 roku Muzeum Zamkowe w Malborku pod kierownictwem Mieczysława Haftki prowadziło badania wykopaliskowe na stan. 10, osadzie wczesnośredniowiecznej w miejscowości Podzamcze koło Kwidzyna (ryc. 1). Zarejestrowano wówczas niewielką, owalną jamę produkcyjną, którą oznaczono jako obiekt nr 2. W obiekcie oprócz […]

Obraz „Pożegnanie Calasa z rodziną”

W kolekcji malarstwa MZM znajduje się, zakupiony w 1973 roku, niewielki obraz olejny na płótnie (44 x 54 cm) z 2 poł. XVIII wieku, noszący tytuł Pożegnanie Calasa z rodziną, nr inw. MZM/MRT/61 (fot.1). Na jego odwrocie widnieje francuski tytuł Les Adieux de Calas, a sa Famille. Jean Calas (1698-1762), mieszczanin i kupiec z Marsylii […]

Motywy karciane na szesnastowiecznych kaflach malborskich

W przedwojennych zbiorach zamku malborskiego znalazły się jeden cały i jeden spory fragment kafla fryzowego, na których ‒ jak stwierdzili Bernhard Schmid i Karl Hauke w monograficznym artykule zamieszczonym w jednym z zeszytów Sprawozdań Zarządu Odbudowy i Upiększania Zamku w Malborku z 1925 r. ‒ uwidocznione były humorystyczne scenki. Oba zostały znalezione na terenie zamku. […]

Tkaniny z krypty grobowej kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku. Opowieści z krypty część 2

Kronika malborskich jezuitów, obejmująca lata 1647-1744, nie mówi nic o przebiegu pogrzebów zakonników i związanych z nimi obyczajach. Nie wiemy, czy ciała były wystawiane na katafalkach w górnej kaplicy NMP, czy przenoszono je do krypty w kaplicy św. Anny w uroczystych procesjach ze sztandarami i śpiewami. Prawdopodobnie pochówki zakonników miały skromny przebieg. Wiadomo, że zmarłych […]

Dukat koronny Zygmunta III Wazy

Jednym z najcenniejszych i rzadkich zabytków przechowywanych w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Zamkowego w Malborku jest złoty dukat wybity w mennicy malborskiej w 1595 r. Emitentem cennego krążka był Zygmunt III Waza – król Polski, panujący w latach 1587-1632. Moneta o średnicy 21,8 mm  i wadze 3,45 g. przedstawia na awersie popiersie władcy, na rewersie […]

Zegar słoneczny Salomona Krügnera

W 2016 roku Muzeum Zamkowe wzbogaciło swoje zbiory, uzupełniając jednocześnie krajowy zasób, o rzadki typ czasomierza. Jest to zegar słoneczny, w typie owalnego – równikowego, który zakupiono na aukcji w Düsseldorfie. Jego pozyskanie podyktowane było nie tyle chęcią uzupełnienia skromnej reprezentacji czasomierzy, składającej się z: trzech zegarów podłogowych, trzech stołowych i jednego kominkowego, o niereprezentowany typ, […]

Szkatuła Christopha Mauchera

Jednym z ważniejszych obiektów będących przykładem złotego okresu gdańskiego bursztynnictwa, jego osiągnięć w tym rzemiośle, możliwości technologicznych, aż wreszcie rozwiniętego artyzmu jest szkatuła z końca XVII wieku, wykonana przez Christopha Mauchera. Barokowa szkatuła, bogato dekorowana elementami rzeźbiarskimi, płaskorzeźbionymi, grawerowanymi  z licznymi przedstawieniami figuralnymi, zoomorficznymi i roślinnymi odnosi się do historii i postaci zaczerpniętych z mitologii. Całość konstrukcji wsparto […]