Tkaniny z krypty grobowej kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku. Opowieści z krypty część 2

Kronika malborskich jezuitów, obejmująca lata 1647-1744, nie mówi nic o przebiegu pogrzebów zakonników i związanych z nimi obyczajach. Nie wiemy, czy ciała były wystawiane na katafalkach w górnej kaplicy NMP, czy przenoszono je do krypty w kaplicy św. Anny w uroczystych procesjach ze sztandarami i śpiewami. Prawdopodobnie pochówki zakonników miały skromny przebieg. Wiadomo, że zmarłych […]

Dukat koronny Zygmunta III Wazy

Jednym z najcenniejszych i rzadkich zabytków przechowywanych w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Zamkowego w Malborku jest złoty dukat wybity w mennicy malborskiej w 1595 r. Emitentem cennego krążka był Zygmunt III Waza – król Polski, panujący w latach 1587-1632. Moneta o średnicy 21,8 mm  i wadze 3,45 g. przedstawia na awersie popiersie władcy, na rewersie […]

Zegar słoneczny Salomona Krügnera

W 2016 roku Muzeum Zamkowe wzbogaciło swoje zbiory, uzupełniając jednocześnie krajowy zasób, o rzadki typ czasomierza. Jest to zegar słoneczny, w typie owalnego – równikowego, który zakupiono na aukcji w Düsseldorfie. Jego pozyskanie podyktowane było nie tyle chęcią uzupełnienia skromnej reprezentacji czasomierzy, składającej się z: trzech zegarów podłogowych, trzech stołowych i jednego kominkowego, o niereprezentowany typ, […]

Szkatuła Christopha Mauchera

Jednym z ważniejszych obiektów będących przykładem złotego okresu gdańskiego bursztynnictwa, jego osiągnięć w tym rzemiośle, możliwości technologicznych, aż wreszcie rozwiniętego artyzmu jest szkatuła z końca XVII wieku, wykonana przez Christopha Mauchera. Barokowa szkatuła, bogato dekorowana elementami rzeźbiarskimi, płaskorzeźbionymi, grawerowanymi  z licznymi przedstawieniami figuralnymi, zoomorficznymi i roślinnymi odnosi się do historii i postaci zaczerpniętych z mitologii. Całość konstrukcji wsparto […]

Ex libris Mariusza Mierzwińskiego

Ex libris Mariusza Mierzwińskiego został wykonany przez poznańską graficzkę, Hannę Teresę Głowacką. Artystka ukończyła studia na Wydziale Projektowania Plastycznego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Początkowo zajmowała się wystawiennictwem oraz projektowaniem wnętrz, a obecnie uprawia grafikę warsztatową. Tworzy wklęsłodruki, posługuje się technikami: suchej igły, akwatinty i akwaforty, które łączy ze sobą. Jest uznaną […]

Puszka z Kurzętnika

Wraz z rozpoczęciem przez Krzyżaków misji chrystianizacyjnej w Prusach starano się wprowadzić organizację diecezjalną na tym terenie. Zaowocowało to utworzeniem w 1243 roku czterech diecezji na ziemiach późniejszego państwa krzyżackiego: chełmińskiej, pomezańskiej, warmińskiej i sambijskiej. Diecezjami zarządzali biskupi oraz kapituły dzielące między siebie terytorium diecezji. W 1291 roku biskup chełmiński przekazał kapitule chełmińskiej 300 łanów […]