Terakotowe płytki rzymskiego legionu

W muzealnej Kolekcji Detalu Architektonicznego w Malborku znajdują się dwie, terakotowe płytki charakteryzujące się ciekawym stemplem (inw. MZM/DA/758–759). Mają one kwadratowy kształt (19,2 x 19 cm) i grubość 4–4,5 cm (ryc. 1–2). Zostały dosyć niestarannie opracowane, co widać choćby w przełamach uszkodzeń, bowiem ich struktura jest mocno porowata i zawiera wiele zanieczyszczeń mineralnych. Również powierzchnie, […]