Motywy karciane na szesnastowiecznych kaflach malborskich

W przedwojennych zbiorach zamku malborskiego znalazły się jeden cały i jeden spory fragment kafla fryzowego, na których ‒ jak stwierdzili Bernhard Schmid i Karl Hauke w monograficznym artykule zamieszczonym w jednym z zeszytów Sprawozdań Zarządu Odbudowy i Upiększania Zamku w Malborku z 1925 r. ‒ uwidocznione były humorystyczne scenki. Oba zostały znalezione na terenie zamku. […]