Obraz „Pożegnanie Calasa z rodziną”

W kolekcji malarstwa MZM znajduje się, zakupiony w 1973 roku, niewielki obraz olejny na płótnie (44 x 54 cm) z 2 poł. XVIII wieku, noszący tytuł Pożegnanie Calasa z rodziną, nr inw. MZM/MRT/61 (fot.1). Na jego odwrocie widnieje francuski tytuł Les Adieux de Calas, a sa Famille. Jean Calas (1698-1762), mieszczanin i kupiec z Marsylii […]