Witraż z wizerunkiem płyty nagrobnej kardynała Fryderyka Jagiellończyka

Niewielka kwatera witrażowa w formie stojącego prostokąta o wym. 61 x 34 cm, wykonana w tradycyjnej technice witrażowej z zastosowaniem szkła barwionego „w masie”, opracowanego malarsko, partiami trawionego, łączonego za pomocą ołowianych listew o przekroju litery „T”. Przedstawia  widok płyty nagrobnej z cało-postaciowym wizerunkiem kardynała Fryderyka Jagiellończyka (1468-1503), zdobiącej okazały grobowiec w bazylice archikatedralnej świętych […]

Muszkiet lontowy z zamku Montegalda

Na zachód od Padwy, na wzgórzu w miejscowości Montegalda wznosi się niewielki zamek. Powstał w 1176 roku poprzez rozbudowanie istniejącej w tym miejscu od III wieku rzymskiej wieży strażniczej pilnującej drogi między Padwą, a Vicenzą. W okresie średniowiecza był celem nieustannych walk rywalizujących o wpływy w tym rejonie padewczyków oraz wicentyków. Na początku XV wieku […]

Puszka z Kurzętnika

Wraz z rozpoczęciem przez Krzyżaków misji chrystianizacyjnej w Prusach starano się wprowadzić organizację diecezjalną na tym terenie. Zaowocowało to utworzeniem w 1243 roku czterech diecezji na ziemiach późniejszego państwa krzyżackiego: chełmińskiej, pomezańskiej, warmińskiej i sambijskiej. Diecezjami zarządzali biskupi oraz kapituły dzielące między siebie terytorium diecezji. W 1291 roku biskup chełmiński przekazał kapitule chełmińskiej 300 łanów […]