Puszka z Kurzętnika

Wraz z rozpoczęciem przez Krzyżaków misji chrystianizacyjnej w Prusach starano się wprowadzić organizację diecezjalną na tym terenie. Zaowocowało to utworzeniem w 1243 roku czterech diecezji na ziemiach późniejszego państwa krzyżackiego: chełmińskiej, pomezańskiej, warmińskiej i sambijskiej. Diecezjami zarządzali biskupi oraz kapituły dzielące między siebie terytorium diecezji. W 1291 roku biskup chełmiński przekazał kapitule chełmińskiej 300 łanów […]