Dukat koronny Zygmunta III Wazy

Jednym z najcenniejszych i rzadkich zabytków przechowywanych w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Zamkowego w Malborku jest złoty dukat wybity w mennicy malborskiej w 1595 r. Emitentem cennego krążka był Zygmunt III Waza – król Polski, panujący w latach 1587-1632. Moneta o średnicy 21,8 mm  i wadze 3,45 g. przedstawia na awersie popiersie władcy, na rewersie […]