Dokumentacja historyczna

Zbiór dokumentacji historycznej powstał w 1970 r. W jego skład wchodzi 3260 obiektów. Wśród nich jest dokumentacja prac restauracyjnych zamku malborskiego w 2. poł. XIX i 1. poł. XX wieku. Zgromadzone są w niej rysunki inwentaryzacyjne i projektowe, zarówno wyglądu zewnętrznego zamku, jego wnętrz, jak też wystroju rzeźbiarskiego, malarskiego oraz wyposażenia. Do tego niezwykle cennego zbioru należy również zestaw albumów fotograficznych (roczniki o nazwie Marienburg Baujahr), w których od 1882 do 1918 r. przedstawiana była na zdjęciach, zaopatrzonych w komentarz, historia prac konserwatorskich oraz najważniejsze wydarzenia z dziejów zamku. Dokumentacja historyczna obejmuje również dokumenty archiwalne powstałe w okresie od XVIII do XX w. takie jak zestaw malborskich dokumentów cechowych, dokumentów parafii żuławskich, a także faksymile aktów prawnych, dotyczących historii Malborka i Prus z okresu krzyżackiego oraz polskiego. W jej skład wchodzi ponad 900 pocztówek, pochodzących z okresu od lat 90. XIX do 70. XX w., których zasięg terytorialny stanowią przede wszystkim dawne prowincje pruskie. Najsilniej reprezentowany jest Malbork oraz inne wielkie miasta regionu: Gdańsk, Królewiec czy Toruń. Osobną część tej kolekcji stanowi 181 zabytków kartograficznych od XVI wieku po lata 40. XX wieku prezentujących głównie dawne tereny Prus, lecz również Polskę w granicach przedrozbiorowych oraz Niemcy.

Zabytki

Eseje

Bernhard Schmid – konserwator i naukowiec

W dziejach restauracji zamku XIX i XX stulecia jedną z wybitnych postaci był dr Bernhard Schmid. Jego malborski epizod życia trwał ponad pół wieku. Związany był przede wszystkim z zamkiem, ale dużo czasu poświęcał historii, architekturze i sztuce, zwłaszcza zachodniopruskiego regionu. Pasję tę odziedziczył po swoim wuju ze strony matki, którym był znany historyk i heraldyk Ernst von der Oelsnitz, potomek starego pruskiego rodu. Bernhard urodził się 26 września 1872 roku w Bernburgu nad Soławą. Po ukończeniu w 1891 roku gimnazjum w Kołobrzegu, gdzie mieszkał z rodzicami, postanowił studiować w Wyższej Szkole Technicznej (Technische Hochschule) w Berlinie-Charlottenburgu. Jego nauczycielem był znany architekt i konserwator zabytków profesor Carl Schäfer. On to zaszczepił w młodych architektach, również u Schmida, zainteresowanie średniowieczną architekturą. Młody Bernhard i tak już w gimnazjum przejawiał spore zainteresowanie historią i zabytkami. Zachowany w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku notatnik z lat 1885-1889 zawiera różne wypisy dotyczące dziejów Niemiec, sztuki oraz heraldyki. Po pomyślnie zdanych egzaminach końcowych na uczelni, a później w Królewskiej Ministerialnej Komisji Wojskowej i Budowlanej, w dniu 18 lipca 1895 roku otrzymał tytuł budowniczego rządowego (Regierungs Bauführer). Pierwszą praktykę zawodową odbył Schmid w urzędzie rejencji w Koblencji. Tam zainteresował się zamkami nadreńskimi. Czuł jednak, że architektura dawnego państwa zakonnego jest mimo wszystko bardziej pociągająca. Po raz pierwszy do Malborka przyjechał w 1897 roku. Został tu asystentem Conrada Steinbrechta, który kierował restauracją zamku. Podczas tej praktyki w Malborku dał się poznać jako znawca gotyckiej architektury i niezły rysownik. Podnosił też swoje kwalifikacje zawodowe. 25 listopada 1899 roku

czytaj dalej »