Etnografia – Kwidzyn

Kolekcja etnograficzna składa się z ponad 1500 obiektów. Jej podstawę stanowią przedmioty, które niegdyś można było znaleźć w gospodarstwach domowych na obszarze dawnej rejencji kwidzyńskiej a dzisiejszego Powiśla. Są to gromadzone jeszcze przed II wojną światową meble, będące wytworami małomiasteczkowych warsztatów albo rzemieślników znajdujących się poza cechem, drewniane naczynia dłubane i klepkowe, a także drobne przedmioty kuchenne takie, jak formy piernikarskie. Drugą grupę stanowią kafle i naczynia ceramiczne wytwarzane w lokalnych pruskich ośrodkach od schyłku XVIII w. do pierwszych dekad XX w. Ważnym elementem jest także sprzęt związany z obróbką lnu i zdobnictwem tkanin oraz zabytki haftu białego. Poza tym w kolekcji znajdują się wyroby plecionkarskie, których tradycyjne kształty i metody wytwarzania były pielęgnowane jeszcze do początku XXI w. w jednej z kwidzyńskich szkół. Istotnym składnikiem są też przykłady współczesnej sztuki ludowej gromadzone w ramach muzealnego mecenatu nad tą dziedziną od lat 70. XX w. Narzędzia rolnicze, sprzęt związany z rybołówstwem oraz nieliczne wyroby z dziedziny kowalstwa to dopełnienie. Kolekcja etnograficzna jest niezwykle zróżnicowana i przedstawia bogactwo form, stylistyki i tradycji występujących w regionie. Dokumentuje także pewne trendy, jakie występowały w muzealnictwie etnograficznym od początku XX w. po dzień dzisiejszy.

Zabytki

Eseje