Historia powiśla – Kwidzyn

Historia tej kolekcji jest jedną z bardziej burzliwych w dziejach kwidzyńskiego oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku. Narodziła się po drugiej wojnie światowej, a główną ideą przyświecającą jej utworzeniu była aktywna działalność polityczna i kulturalna środowiska polskiego na obszarze Dolnego Powiśla, w okresie międzywojennym. Jej utworzenie spotkało się ze sprzeciwem władz lokalnych, które niechętnie odnosiły się do gromadzenia przez kwidzyńskie Muzeum pamiątek poniemieckich. W związku z tym w latach 50. dochodziło niekiedy do zniszczenia wielu zabytków i dokumentów niemieckich, nawet wówczas gdy znajdowały się już na terenie Muzeum. Sytuacja zaczęła się zmieniać w latach 80. XX wieku. Dziś w skład kolekcji Historii Powiśla Kwidzyńskiego liczącej niemal 900 obiektów wchodzą głównie dokumenty związane z Plebiscytem na Warmii, Mazurach i Powiślu, pamiętniki osób zaangażowanych w działalność plebiscytową, materiały propagandowe (polskie i niemieckie), unikatowe egzemplarze wydawnictw prasowych z drugiej połowy XIX i pierwszej ćwierci XX wieku, książki i fotografie. Na uwagę zasługuje zbiór ok. 2100 negatywów (w tym również szklanych). Od połowy lat 90. XX wieku sukcesywnie rozwijana jest sekcja poświęcona ikonografii miasta Kwidzyna i jego okolic oraz zespołu zamkowo-katedralnego. Na szczególną uwagę zasługują edykty najwyższych pruskich władz państwowych dla obszaru prowincji zachodniopruskiej (a później rejencji kwidzyńskiej), wydawane drukiem od końca XVIII wieku przez miejscową oficynę Kanterów.

Eseje