Kafle i piece zabytkowe

Kolekcja kafli i zabytkowych pieców stanowi jeden z najmłodszych zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku założony w 1990 roku. Liczy ona ponad 1100 zapisów inwentarzowych, co przekłada się na kilka tysięcy zabytków. Jej trzon stanowią kafle i ich fragmenty pochodzące z badań archeologiczno-architektonicznych, prowadzonych na terenach i we wnętrzach zamkowych. Duży procent to także eksponaty z dawnych, poniemieckich zbiorów, wzbogacone kaflami z rozebranych pieców, które niegdyś ogrzewały wnętrza zamku. W obecnej kolekcji muzealnej, oprócz pojedynczych kafli, znajdują się również piece kaflowe zakupione w gdańskich antykwariatach lub od osób prywatnych. Do najcenniejszych zabytków tego typu należą dwa piece pochodzące z XVIII wieku zbudowane z kafli typu gdańskiego, czy kopie rokokowych pieców elbląskich, wykonane w latach 1923-1924 w Kadynach. Zupełnie odrębny i wyjątkowy w kolekcji jest zespół miniatur zabytkowych pieców w skali 1:10, wykonanych przez Alinę Sawicką i Annę Marię Strzelczyk w technice majoliki. Kolekcję uzupełniają XVIII-wieczne kafle w typie tzw. gdańskich, a także XIX- wieczne z Manufaktury Majoliki w Nieborowie i secesyjne z miśnieńskiej wytwórni Ernsta Teicherta.

Zabytki

Eseje