Malborgiana

W skład tej kolekcji wchodzą przedmioty codziennego użytku, wyroby rzemiosła, dokumenty i pamiątki związane z historią miasta Malborka. Jest to zbiór 74 obiektów, z których największą grupę stanowią wyroby ceramiczne: wazoniki, talerze, miseczki oraz kufle czy popielniczka. Część z nich dekorowana jest widokami zamku malborskiego, stanowiąc charakterystyczną dla epoki pamiątkę z ciekawego miejsca. Niektóre były przeznaczone do codziennego użytku w miejskich hotelach i restauracjach. Podobny charakter miały też wyroby ze szkła oraz z metalu, m.in. łyżki, pucharki oraz mleczniki i sosjerki. Szczególnie cenne są trzy zabytki wykonane w 1926 roku z okazji 650 rocznicy założenia miasta: kufel majolikowy z wytwórni w Kadynach oraz dwa talerze fajansowe z Nowego Drezdenka, oddziału Fabryki Fajansu w Velten. Ważne w kolekcji są również trzy elementy porcelanowego serwisu stołowego: waza, sosjerka i kieliszek do jajka, wyprodukowane w 1864 roku w wiedeńskiej Cesarskiej Manufakturze Porcelany dla Wilhelma Franciszka Karola Habsburga, arcyksięcia i wielkiego mistrza Zakonu Niemieckiego. Na uwagę zasługują także bilety wstępu do zamku malborskiego z okresu międzywojennego oraz artefakty z loży masońskiej Victoria pod trzema ukoronowanymi wieżami w Malborku.

Eseje

Kolekcja Malborgiana – artefakty związane z Malborkiem

W programie gromadzenia zbiorów muzealnych znalazło się miejsce dla grupy obiektów, które nie zawsze prezentują wysoki poziom artystyczny, lecz są nierozerwalnie związane z miastem i zamkiem. To przedmioty codziennego użytku, wyroby rzemiosła, dokumenty, pamiątki. Ich cechą charakterystyczną jest to, że zostały wytworzone w Malborku lub dla Malborka, niektóre należały do osób ważnych w historii zakonu krzyżackiego (piszemy o tym w marcowej odsłonie zabytku miesiąca). Ponieważ do muzeum napływały oferty kupna takich zabytków, zarządzeniem dyrekcji z dnia 20 XII 1996 roku powołano nową kolekcje o nazwie Malborgiana, do której przeniesiono również kilka obiektów z innych zbiorów muzealnych. Wśród przeszło 70 zabytków największą grupę stanowią wyroby ceramiczne: wazoniki, talerze, półmiski, miseczki oraz kufle. Część z nich dekorowana była widokami zamku malborskiego, stanowiąc typową dla epoki pamiątkę z ciekawego miejsca. Il. 1. Kufel zdobiony widokiem zamku malborskiego, 1892 r. MZM/M/14. Il. 2. Filiżanka ze spodkiem dekorowana miniaturą zamku zza Nogatu, po poł. XIX w. MZM/M/40/1-2. Na wyróżnienie zasługuje chociażby efektowny porcelanowy kufel z cynową pokrywą, dedykowany 23 marca 1892 roku Ewangelickiemu Towarzystwu Mężczyzn i Młodzieńców w Malborku, zdobiony widokiem zamku od strony Nogatu. [il. 1] Wyjątkowe miejsce w kolekcji stanowią trzy filiżanki ze spodeczkami wytworzone w manufakturach porcelany w Berlinie i Wałbrzychu. Każda z filiżanek posiada na swoim brzuścu panoramy zamku malborskiego: najstarsza z 1829 roku ukazuje dziedziniec Zamku Średniego według rysunku Carla Augusta Gersdorffa, tegoż autorstwa jest rysunek rekonstrukcyjny zamku od strony zachodniej na kolejnej filiżance. Do ostatniej z nich, wykonanej po połowie XIX wieku, użyto słynnej weduty Domenico Quaglio przedstawiającej zamek

czytaj dalej »