Przyroda – Kwidzyn

Historia kwidzyńskiej kolekcji przyrodniczej sięga początków istnienia powojennego muzeum, czyli 1950 roku. Powstała ona w wyniku scalenia istniejących wcześniej kolekcji znajdujących się w przedwojennym Muzeum Regionalnym Prus Zachodnich w Kwidzynie, Muzeum w Grudziądzu oraz w rękach Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku. W jej skład wchodzi 2200 eksponatów będących okazami zoologicznymi, botanicznymi i geologicznymi. Zbiór zoologiczny jest najobszerniejszy stanowiąc niemal 2/3 kolekcji. Znaleźć w nim można dermoplasty zwierząt począwszy od ryb, a skończywszy na ssakach, preparaty entomologiczne owadów, preparaty mokre gadów oraz wydmuszki jaj. Mniej liczną grupą są okazy botaniczne zebrane w trzech zielnikach stanowiące 32% kolekcji. Reszta eksponatów to minerały oraz okazy paleontologiczne. Opisywana kolekcja zawiera w sobie przede wszystkim okazy zebrane na terenie aktualnej północnej Polski, jednakże są w niej również obiekty egzotyczne, takie jak aligator missisipijski, żółw Karetta, czy jajo hadrozaura. Niezwykłą popularnością cieszy się dermoplast niedźwiedzia brunatnego, będący jednym z najbardziej rozpoznawanych zabytków kwidzyńskiego muzeum.

Zabytki

Eseje