Zabytek miesiąca

Wraz z rozpoczęciem przez Krzyżaków misji chrystianizacyjnej w Prusach starano się wprowadzić organizację diecezjalną na tym terenie.