ZESPÓŁ

Pomysł promowania naszych kolekcji muzealnych w sieci internetowej oraz  upowszechnianie związanej z nimi wiedzy z zakresu historii i sztuki pojawił się w 2018 roku. Zyskał on aprobatę dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku, dra hab. Janusza Trupindy, który powołał zespół Skarby Zamkowych Kolekcji. W jego składzie znaleźli się: Justyna Lijka jako lider projektu, Robert Bartkowski, Aleksandra Krupa, Łukasz Rzepczyński oraz Kamil Wilczyński. Na początku 2021 roku skład zespołu uległ zmianie.

Obecnie projekt prowadzą:

  • dr Daniel Gosk
  • Katarzyna Kita
  • Bartosz Skop